สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสกลนคร
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 02:14 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสกลนคร 12 127 12 5,545,222.00
2 กุสุมาลย์ 5 60 5 3,302,000.00
3 กุดบาก 3 25 3 1,256,311.00
4 พรรณานิคม 10 108 11 4,735,008.00
5 พังโคน 4 34 4 1,810,548.00
6 วาริชภูมิ 5 68 5 3,195,322.00
7 นิคมน้ำอูน 4 21 4 1,063,952.00
8 วานรนิวาส 14 189 14 8,821,859.00
9 คำตากล้า 4 51 4 2,256,596.00
10 บ้านม่วง 9 115 10 6,744,895.00
11 อากาศอำนวย 8 124 8 5,598,116.00
12 สว่างแดนดิน 16 294 16 12,474,484.00
13 ส่องดาว 4 58 4 2,258,062.00
14 เต่างอย 4 17 4 982,000.00
15 โคกศรีสุพรรณ 4 40 4 1,721,104.00
16 เจริญศิลป์ 5 71 5 3,721,322.00
17 โพนนาแก้ว 5 86 5 4,902,572.00
18 ภูพาน 3 11 3 637,600.00
รวม 119 1499 121 71,026,973.00