สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสกลนคร
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 02:07 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนตำบล (แห่ง) จำนวนราย ทำสัญญา (ตำบล) ยังไม่ทำสัญญา (ตำบล) เบิกจ่าย (บาท)
1 เมืองสกลนคร 12 133 12 0
2 กุสุมาลย์ 5 60 5 0
3 กุดบาก 3 30 3 0
4 พรรณานิคม 10 117 10 0
5 พังโคน 4 37 4 0
6 วาริชภูมิ 5 80 5 0
7 นิคมน้ำอูน 4 26 4 0
8 วานรนิวาส 14 196 14 0
9 คำตากล้า 4 60 4 0
10 บ้านม่วง 9 127 9 0
11 อากาศอำนวย 8 126 8 0
12 สว่างแดนดิน 16 315 16 0
13 ส่องดาว 4 63 4 0
14 เต่างอย 4 17 4 0
15 โคกศรีสุพรรณ 4 48 4 0
16 เจริญศิลป์ 5 77 5 0
17 โพนนาแก้ว 5 86 5 0
18 ภูพาน 3 11 3 0
รวม 119 1609 119 0 0.00