สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:31 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 คอนกาม 8 ทำสัญญาแล้ว 362,000.00
รวม 8 362,000.00