สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:22 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 บัวน้อย 17 ทำสัญญาแล้ว 845,243.00
รวม 17 845,243.00