สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:29 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ห้วยทับทัน 16 ทำสัญญาแล้ว 899,113.00
รวม 16 899,113.00