สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:17 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ห้วยทับทัน 16 ทำสัญญาแล้ว 899,113.00
รวม 16 899,113.00