สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอภูสิงห์
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05:10 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 โคกตาล 15 ทำสัญญาแล้ว 742,500.00
รวม 15 742,500.00