สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอท่าอุเทน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:45 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 หนองเทา 15 ทำสัญญาแล้ว 577,401.12
รวม 15 577,401.12