สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม อำเภอนาหว้า
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:11 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 นางัว 17 ทำสัญญาแล้ว 501,345.75
2 เหล่าพัฒนา 14 ทำสัญญาแล้ว 477,008.28
รวม 31 978,354.03