สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองลาน
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:14 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 โป่งน้ำร้อน 4 ทำสัญญาแล้ว 311,120.00
รวม 4 311,120.00