สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:06 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ป่าพุทรา 8 ทำสัญญาแล้ว 466,000.00
รวม 8 466,000.00