สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:15 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 วังจิก 3 ทำสัญญาแล้ว 138,600.00
2 ไผ่รอบ 5 ทำสัญญาแล้ว 323,400.00
3 ดงเสือเหลือง 13 ทำสัญญาแล้ว 475,580.00
4 เนินสว่าง 4 ทำสัญญาแล้ว 215,600.00
รวม 25 1,153,180.00