สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอบางมูลนาก
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:11 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ภูมิ 3 ทำสัญญาแล้ว 170,500.00
2 ห้วยเขน 2 ทำสัญญาแล้ว 124,000.00
3 วังตะกู 2 ทำสัญญาแล้ว 93,000.00
4 ลำประดา 4 ทำสัญญาแล้ว 217,000.00
รวม 11 604,500.00