สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอโพทะเล
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:04 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 โพทะเล 3 ทำสัญญาแล้ว 231,000.00
2 ท้ายน้ำ 10 ทำสัญญาแล้ว 373,500.00
3 ทะนง 6 ทำสัญญาแล้ว 385,000.00
4 ท่าบัว 5 ทำสัญญาแล้ว 263,500.00
5 ท่าขมิ้น 12 ทำสัญญาแล้ว 508,760.00
6 ท่าเสา 2 ทำสัญญาแล้ว 85,800.00
7 บางคลาน 4 ทำสัญญาแล้ว 215,600.00
8 ท่านั่ง 14 ทำสัญญาแล้ว 466,100.00
9 บ้านน้อย 2 ทำสัญญาแล้ว 123,200.00
10 วัดขวาง 4 ทำสัญญาแล้ว 215,600.00
รวม 62 2,868,060.00