สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอสามง่าม
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:50 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 สามง่าม 8 ทำสัญญาแล้ว 323,112.50
2 กำแพงดิน 9 ทำสัญญาแล้ว 306,180.00
3 รังนก 4 ทำสัญญาแล้ว 263,500.00
4 เนินปอ 14 ทำสัญญาแล้ว 595,800.00
รวม 35 1,488,592.50