สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอทับคล้อ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:45 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ทับคล้อ 7 ทำสัญญาแล้ว 265,440.00
2 เขาทราย 6 ทำสัญญาแล้ว 298,620.00
3 เขาเจ็ดลูก 5 ทำสัญญาแล้ว 293,860.00
4 ท้ายทุ่ง 15 ทำสัญญาแล้ว 682,080.00
รวม 33 1,540,000.00