สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:06 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 วังศาลา 3 ทำสัญญาแล้ว 171,140.57
2 ทุ่งทอง 2 ทำสัญญาแล้ว 108,907.63
3 บ้านใหม่ 2 ทำสัญญาแล้ว 155,582.34
รวม 7 435,630.54