สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:55 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 มหาสวัสดิ์ 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
รวม 2 93,349.40