สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพานน้อย
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:09 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 บางสะพาน 2 ทำสัญญาแล้ว 92,000.00
รวม 2 92,000.00