สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอปราณบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:42 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ปราณบุรี 2 ทำสัญญาแล้ว 122,500.00
2 หนองตาแต้ม 2 ทำสัญญาแล้ว 116,500.00
รวม 4 239,000.00