สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:13 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 อินคีรี 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
2 นาเรียง 5 ทำสัญญาแล้ว 233,373.50
รวม 7 326,722.90