สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอฉวาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ฉวาง 4 ทำสัญญาแล้ว 217,815.27
2 ละอาย 4 ทำสัญญาแล้ว
3 นาแว 6 ทำสัญญาแล้ว
4 ไม้เรียง 2 ทำสัญญาแล้ว
5 กะเปียด 2 ทำสัญญาแล้ว
6 นากะชะ 3 ทำสัญญาแล้ว 120,020.67
7 ห้วยปริก 4 ทำสัญญาแล้ว 160,027.56
8 ไสหร้า 2 ทำสัญญาแล้ว
9 นาเขลียง 2 ทำสัญญาแล้ว 80,013.78
รวม 29 577,877.28