สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอชะอวด
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:39 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ชะอวด 3 ทำสัญญาแล้ว
2 ท่าเสม็ด 2 ทำสัญญาแล้ว
3 ท่าประจะ 2 ทำสัญญาแล้ว
4 เคร็ง 1 ทำสัญญาแล้ว
5 เกาะขันธ์ 2 ทำสัญญาแล้ว
6 ควนหนองหงษ์ 6 ทำสัญญาแล้ว
7 นางหลง 2 ทำสัญญาแล้ว
รวม 18 0.00