สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:07 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ร่อนพิบูลย์ 1 ทำสัญญาแล้ว
2 เสาธง 9 ทำสัญญาแล้ว
3 ควนเกย 3 ทำสัญญาแล้ว
4 ควนพัง 4 ทำสัญญาแล้ว
5 ควนชุม 6 ทำสัญญาแล้ว 326,722.90
รวม 23 326,722.90