สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอขนอม
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:53 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ขนอม 5 ทำสัญญาแล้ว 221,439.50
2 ควนทอง 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
3 ท้องเนียน 1 ทำสัญญาแล้ว 46,674.70
รวม 8 361,463.60