สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอบางขัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:39 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 บางขัน 5 ทำสัญญาแล้ว
2 บ้านลำนาว 3 ทำสัญญาแล้ว
3 วังหิน 8 ทำสัญญาแล้ว
4 บ้านนิคม 4 ทำสัญญาแล้ว
รวม 20 0.00