สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอจุฬาภรณ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:23 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 บ้านชะอวด 2 ทำสัญญาแล้ว 117,798.06
2 ควนหนองคว้า 5 ทำสัญญาแล้ว 273,380.39
3 ทุ่งโพธิ์ 1 ทำสัญญาแล้ว 46,674.70
4 นาหมอบุญ 3 ทำสัญญาแล้ว 133,356.29
5 สามตำบล 3 ทำสัญญาแล้ว
รวม 14 571,209.44