สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอนบพิตำ
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:08 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 กรุงชิง 2 ทำสัญญาแล้ว 108,907.63
2 กะหรอ 1 ทำสัญญาแล้ว 46,674.70
รวม 3 155,582.33