สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:33 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 เชียรเขา 2 ทำสัญญาแล้ว 140,024.10
2 ดอนตรอ 6 ทำสัญญาแล้ว
3 สวนหลวง 4 ทำสัญญาแล้ว
4 ทางพูน 7 ทำสัญญาแล้ว
รวม 19 140,024.10