สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสตูล อำเภอควนโดน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:06 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ควนโดน 1 ทำสัญญาแล้ว 77,791.17
2 ควนสตอ 2 ทำสัญญาแล้ว 108,907.63
รวม 3 186,698.80