สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสตูล อำเภอละงู
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:45 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 กำแพง 9 ทำสัญญาแล้ว 406,736.68
2 ปากน้ำ 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
3 น้ำผุด 4 ทำสัญญาแล้ว 217,815.27
4 แหลมสน 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
รวม 17 811,250.75