สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสตูล อำเภอทุ่งหว้า
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:38 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 นาทอน 5 ทำสัญญาแล้ว 257,822.16
2 ป่าแก่บ่อหิน 2 ทำสัญญาแล้ว 124,465.87
รวม 7 382,288.03