สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:01 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 เขาเจียก 3 ทำสัญญาแล้ว 133,300.00
2 ท่าแค 2 ทำสัญญาแล้ว 93,300.00
3 ตำนาน 2 ทำสัญญาแล้ว 86,600.00
4 ชัยบุรี 6 ทำสัญญาแล้ว 326,000.00
5 นาโหนด 3 ทำสัญญาแล้ว 140,000.00
รวม 16 779,200.00