สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอแว้ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:05 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 แว้ง 3 ทำสัญญาแล้ว 140,024.10
2 โละจูด 3 ทำสัญญาแล้ว 186,698.80
3 แม่ดง 6 ทำสัญญาแล้ว 295,606.43
4 เอราวัณ 2 ทำสัญญาแล้ว 108,907.63
รวม 14 731,236.96