สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุไหงโก-ลก
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:48 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 สุไหงโก-ลก 5 ทำสัญญาแล้ว 326,722.91
2 ปาเสมัส 5 ทำสัญญาแล้ว 264,489.97
3 มูโนะ 6 ทำสัญญาแล้ว 280,048.20
รวม 16 871,261.08