สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดี
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:41 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนราย สัญญา เบิกจ่าย
1 ปะลุรู 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
2 สากอ 2 ทำสัญญาแล้ว 93,349.40
3 ริโก๋ 5 ทำสัญญาแล้ว 233,373.50
4 กาวะ 5 ทำสัญญาแล้ว 233,373.50
รวม 14 653,445.80