สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:03 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองฉะเชิงเทรา 2 2 4 0 0 0 0 0 4
2 บางน้ำเปรี้ยว 4 1 1 6 0 0 0 0 0 6
3 บางปะกง 1 1 2 0 0 0 0 0 2
4 บ้านโพธิ์ 2 2 0 0 0 0 0 2
5 พนมสารคาม 3 4 7 0 0 0 0 0 7
6 แปลงยาว 2 2 0 0 0 0 0 2
รวม 2 8 3 10 23 0 0 0 0 0 23