สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:46 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ยางชุมน้อย 2 7 9 0 0 0 0 0 9
2 กันทรารมย์ 4 18 9 31 0 0 0 0 0 31
3 ขุนหาญ 2 14 1 17 0 0 0 0 0 17
4 อุทุมพรพิสัย 12 20 1 1 34 0 0 0 0 0 34
5 ห้วยทับทัน 8 16 5 11 40 0 0 0 0 0 40
6 ศรีรัตนะ 4 1 1 6 0 0 0 0 0 6
7 วังหิน 5 22 3 30 0 0 0 0 0 30
8 ภูสิงห์ 10 3 3 6 22 0 0 0 0 0 22
รวม 43 104 11 31 189 0 0 0 0 0 189