สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเลย
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:01 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองเลย 2 16 1 19 0 0 0 0 0 19
2 นาด้วง 8 8 0 0 0 0 0 8
3 เชียงคาน 16 12 2 30 0 0 0 0 0 30
4 ปากชม 10 10 0 0 0 0 0 10
5 ด่านซ้าย 7 7 0 0 0 0 0 7
6 นาแห้ว 4 6 1 11 0 0 0 0 0 11
7 ท่าลี่ 5 1 6 0 0 0 0 0 6
8 วังสะพุง 6 14 5 8 33 0 0 0 0 0 33
9 ภูกระดึง 5 27 32 0 0 0 0 0 32
รวม 33 105 8 10 156 0 0 0 0 0 156