สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดปทุมธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:27 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 คลองหลวง 1 2 1 4 0 0 0 0 0 4
2 หนองเสือ 3 14 3 20 0 0 0 0 0 20
3 ลาดหลุมแก้ว 1 1 2 4 0 0 0 0 0 4
4 ลำลูกกา 2 1 3 0 0 0 0 0 3
รวม 5 19 1 6 31 0 0 0 0 0 31