สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:40 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ท่าเรือ 2 2 0 0 0 0 0 2
2 นครหลวง 2 2 4 0 0 0 0 0 4
3 บางไทร 3 3 0 0 0 0 0 3
4 บางปะอิน 7 1 1 10 19 0 0 0 0 0 19
5 ผักไห่ 2 2 0 0 0 0 0 2
6 วังน้อย 3 3 2 7 15 0 0 0 0 0 15
7 เสนา 5 2 1 8 0 0 0 0 0 8
8 มหาราช 2 1 3 0 0 0 0 0 3
รวม 24 8 4 20 56 0 0 0 0 0 56