สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอ่างทอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:35 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองอ่างทอง 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
2 ไชโย 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 โพธิ์ทอง 2 2 0 0 0 0 0 2
4 แสวงหา 3 7 3 9 22 0 0 0 0 0 22
5 วิเศษชัยชาญ 7 6 3 16 0 0 0 0 0 16
6 สามโก้ 1 1 2 0 0 0 0 0 2
รวม 12 16 7 13 48 0 0 0 0 0 48