สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเพชรบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:36 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองเพชรบุรี 10 11 1 14 36 20 0 0 0 0 16
2 เขาย้อย 1 3 4 0 0 0 0 0 4
3 หนองหญ้าปล้อง 8 2 1 14 25 9 15 0 0 0 1
4 ชะอำ 7 13 1 10 31 13 6 0 0 0 12
5 ท่ายาง 15 50 6 16 87 24 22 0 0 0 41
6 บ้านลาด 15 50 1 16 82 50 0 0 0 0 32
7 บ้านแหลม 1 1 2 0 0 0 0 0 2
8 แก่งกระจาน 4 16 15 35 33 0 0 0 0 2
รวม 59 143 11 89 302 149 43 0 0 0 110