สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:19 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บางสะพานน้อย 9 7 8 24 0 0 0 0 0 24
2 ปราณบุรี 1 4 5 10 0 0 0 0 0 10
3 สามร้อยยอด 2 2 0 0 0 0 0 2
รวม 10 11 0 15 36 0 0 0 0 0 36