สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:24 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองนครศรีธรรมราช 1 1 2 0 0 0 0 0 2
2 พรหมคีรี 7 7 0 0 0 0 0 7
3 ฉวาง 23 11 4 3 41 0 0 0 0 0 41
4 เชียรใหญ่ 2 10 3 16 31 0 0 0 0 0 31
5 ชะอวด 21 11 3 6 41 0 0 0 0 0 41
6 ท่าศาลา 12 1 13 0 0 0 0 0 13
7 นาบอน 1 9 3 7 20 0 0 0 0 0 20
8 ทุ่งใหญ่ 3 1 1 6 11 0 0 0 0 0 11
9 ปากพนัง 1 13 3 7 24 0 0 0 0 0 24
10 ร่อนพิบูลย์ 12 21 3 6 42 0 0 0 0 0 42
11 สิชล 2 2 0 0 0 0 0 2
12 ขนอม 8 10 18 0 0 0 0 0 18
13 หัวไทร 1 4 4 16 25 0 0 0 0 0 25
14 บางขัน 5 26 2 6 39 0 0 0 0 0 39
15 จุฬาภรณ์ 6 10 2 2 20 0 0 0 0 0 20
16 นบพิตำ 2 2 1 5 0 0 0 0 0 5
17 เฉลิมพระเกียรติ 20 2 9 31 0 0 0 0 0 31
รวม 99 156 32 85 372 0 0 0 0 0 372