สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสตูล
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:27 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสตูล 3 3 1 7 0 0 0 0 0 7
2 ควนโดน 1 1 2 4 0 0 0 0 0 4
3 ควนกาหลง 1 3 3 7 0 0 0 0 0 7
4 ท่าแพ 2 2 0 0 0 0 0 2
5 ละงู 5 16 1 22 0 0 0 0 0 22
6 ทุ่งหว้า 1 4 2 7 0 0 0 0 0 7
รวม 10 29 4 6 49 0 0 0 0 0 49