สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตรัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:31 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองตรัง 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0 5
2 กันตัง 4 7 7 18 0 0 0 0 0 18
3 ย่านตาขาว 5 5 10 0 0 0 0 0 10
4 ปะเหลียน 7 1 8 0 0 0 0 0 8
5 ห้วยยอด 1 1 2 0 0 0 0 0 2
6 นาโยง 4 4 0 0 0 0 0 4
7 รัษฎา 10 2 2 1 15 0 0 0 0 0 15
8 หาดสำราญ 1 3 4 0 0 0 0 0 4
รวม 21 31 4 10 66 0 0 0 0 0 66