สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสิงห์บุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:50 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสิงห์บุรี 4 6 2 4 16 0 0 0 0 0 16
2 บางระจัน 4 1 2 7 0 0 0 0 0 7
3 ค่ายบางระจัน 1 3 4 0 0 0 0 0 4
4 พรหมบุรี 6 5 11 0 0 0 0 0 11
5 ท่าช้าง 1 2 3 0 0 0 0 0 3
6 อินทร์บุรี 2 3 5 9 19 0 0 0 0 0 19
รวม 8 24 8 20 60 0 0 0 0 0 60