สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชลบุรี อำเภอบ่อทอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:45 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บ่อทอง 2 4 6 0 0 0 0 0 6
2 วัดสุวรรณ 9 2 11 0 0 0 0 0 11
3 เกษตรสุวรรณ 1 6 7 0 0 0 0 0 7
4 พลวงทอง 2 1 1 4 0 0 0 0 0 4
รวม 1 13 1 13 28 0 0 0 0 0 28