สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:26 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 โพธิ์กลาง 1 3 4 0 0 0 0 0 4
2 โคกสูง 1 2 3 0 0 0 0 0 3
3 มะเริง 3 1 4 0 0 0 0 0 4
4 หนองระเวียง 1 9 10 0 0 0 0 0 10
5 หมื่นไวย 2 2 0 0 0 0 0 2
6 พลกรัง 6 1 7 0 0 0 0 0 7
7 บ้านใหม่ 1 2 1 4 0 0 0 0 0 4
8 พุดซา 1 3 1 5 0 0 0 0 0 5
9 บ้านโพธิ์ 2 9 1 1 13 0 0 0 0 0 13
10 ไชยมงคล 4 4 0 0 0 0 0 4
11 สุรนารี 2 2 0 0 0 0 0 2
12 สีมุม 2 3 1 6 0 0 0 0 0 6
13 ตลาด 1 3 4 0 0 0 0 0 4
14 หนองไข่น้ำ 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8
รวม 18 45 5 8 76 0 0 0 0 0 76