สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอด่านขุนทด
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:16 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 กุดพิมาน 3 10 1 12 26 0 0 0 0 0 26
2 ด่านขุนทด 3 6 2 11 0 0 0 0 0 11
3 ด่านนอก 3 4 3 1 11 0 0 0 0 0 11
4 ด่านใน 3 2 2 7 0 0 0 0 0 7
5 ตะเคียน 10 1 3 14 0 0 0 0 0 14
6 บ้านเก่า 4 5 3 2 14 0 0 0 0 0 14
7 บ้านแปรง 1 16 1 4 22 0 0 0 0 0 22
8 พันชนะ 1 16 1 3 21 0 0 0 0 0 21
9 สระจรเข้ 15 2 17 0 0 0 0 0 17
10 หนองกราด 2 29 3 14 48 0 0 0 0 0 48
11 หนองบัวตะเกียด 1 11 2 15 29 0 0 0 0 0 29
12 หนองบัวละคร 2 8 1 9 20 0 0 0 0 0 20
13 หินดาด 2 14 6 25 47 0 0 0 0 0 47
14 ห้วยบง 1 4 5 1 11 0 0 0 0 0 11
15 โนนเมืองพัฒนา 5 3 4 12 0 0 0 0 0 12
16 หนองไทร 1 15 3 19 0 0 0 0 0 19
รวม 24 171 32 102 329 0 0 0 0 0 329