สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทย
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:59 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 โนนไทย 7 3 1 11 0 0 0 0 0 11
2 ด่านจาก 5 3 4 2 14 0 0 0 0 0 14
3 กำปัง 3 4 2 1 10 0 0 0 0 0 10
4 สำโรง 1 10 4 1 16 0 0 0 0 0 16
5 ค้างพลู 1 9 6 16 0 0 0 0 0 16
6 บ้านวัง 4 5 7 16 0 0 0 0 0 16
7 บัลลังก์ 3 11 2 16 0 0 0 0 0 16
8 สายออ 6 5 11 0 0 0 0 0 11
9 ถนนโพธิ์ 1 8 3 2 14 0 0 0 0 0 14
10 มะค่า 8 2 1 3 14 0 0 0 0 0 14
รวม 26 65 17 30 138 0 0 0 0 0 138